Reklamace

Pro vyřízení reklamace prosím vypňlte náš reklamační formulář.

Vyplněný formulář můžete v elektronické podobě posílat na adresu reklamace@henryschein.cz. PDF formulář můžete vyplnit bez nutnosti tisku přímo ve svém počítači.

Pokud se rozhodnete nám formulář zaslat poštou, prosíme, podepište jej. Pokud jej posíláte elektronicky, podpis není potřeba.

Reklamace se řídí obchodními podmínkami.